Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Anskaffe kjæledyr?

Hvert år får Dyrebeskyttelsen inn rundt 5500 dyr som har blitt forlatt av eierne.

Mange barn ønsker seg et kjæledyr. Tenk deg nøye om før du gir etter for barnas ønsker. Det er mye å ta stilling til før du sier ja. Det finnes også et lovverk som regulerer dette.

 

Ansvar

Å få kjæledyr kun for barnas del hvis barna er 3-4 år eller yngre, er uklokt. Dersom det er de voksne i familien som ønsker seg dyr, stiller det seg annerledes. Dyr og små barn skal aldri være alene sammen. Barna bør bli så store at de skjønner at dyret er et levende vesen med følelser og behov. Små barn forstår ikke dyrenes kroppsspråk.

 

Man kan ikke forvente at barn forstår omfanget av å ha kjæledyr. Selvsagt skal man la barnet føle og å forsøke å ta «ansvar», men det er den foresatte som har ansvaret. Dette er også nedfelt i Lov om dyrevern: Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.

 

Noe å tenke på

Du bør sette deg grundig inn i behovene til dyret du ønsker. Det er mange avveininger som må tas før anskaffelse. Det er tidkrevende, og det koster penger. Kanskje er noen allergiske?

 

Dyrets behov må komme først

Selv om ansvaret er stort og det er mange punkter å ta stilling til, er det ingen tvil om at det å ha kjæledyr er positivt både for fysisk og psykisk helse. Kjæledyr gir mye glede og kameratskap. Hvis har bestemt deg og alle i familien er enige, må du sette deg grundig inn i behovene til arten du ønsker. Kjøp en bok, les på nettet, snakk med kjente som har kjæledyr.

Tenk på dette
 

  1. Har vi tid til det?
  2. Har vi økonomi til det?
  3. Hvilket dyr passer i vår familie?
  4. Hva gjør vi med dyret i ferier?

Fra loven: 

§ 6..Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr.

Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.

§ 37.. bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler..

Vil du vite mer?

Kilder: Mattilsynet, Familieliv, NRK