Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Badetur

Kilder til denne artikkelen er Skadefore-byggende forum, FUB, Utdanningsdirektoratet (Udir)

Ved vannet er det mye å oppdage!

Når sommeren nærmer seg, er det mange barnehager som legger turen til en strand eller et vann i nærheten. Turer til vann som gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, kan åpne for mange spennende opplevelser for barna.

Pedagogisk verdi

Opplevelsesturer ut av barnehagen byr på spennende oppdagelser og felles opplevelser. Å oppleve ting sammen legger grunnlaget for gode relasjoner mellom både barn og voksne, og virker forebyggende mot mobbing. Ved å reise ut av det vante miljøet i barnehagen, kan barnegruppas dynamikk arte seg litt annerledes og nye bånd kan bli knyttet.

 

Ved vannet er det mye spennende å se og lære, og mange barn synes det er artig med aktiviteter i og nær vann. Rammeplanen for barnehagen sier at personalet i barnehagen skal legge til rette for å nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter. Barnehagen skal også benytte naturområder og nærmiljø for å gi barna opplevelser og utfordringer.

 

En forsvarlig tur

Alle barnehager skal ha skriftlige rutiner for hvordan turer skal gjennomføres. Foreldrene skal også medvirke til å utarbeide disse rutinene. Rutinene skal først og fremst ivareta barnas sikkerhet og trygghet på tur. Barnehagen må ta stilling til hvor mange voksne som skal være med, og hvordan barnehagen skal kunne kommunisere med gruppa som er på tur. De må også ha en plan for hva de skal gjøre om noe skjer.

 

Turer til eller i nærheten av vann, krever spesielle rutiner for bemanning og nødvendig kompetanse i livredning. Barnehagen må ha egne rutiner for denne type turer. Norge er et land med mye vann og en lang kystlinje. Det er viktig at barn tidlig lærer om hvordan de skal oppføre seg i nærheten av vann. Ved å lære om vannsikkerhet, blir de trygge ute i naturen og glade i vann.

Huskeliste ved vann:

 

1.    Barn skal aldri bade alene.

2.    Voksendekningen skal være forsvarlig.

3.    Barna skal alltid vite hvor de voksne er.

4.    De voksne skal følge med på barnas aktiviteter.

 

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Kilder:
Skadefore-byggende forum, FUB, Udir