Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Barnehagens sju fagområder

Barnehagens innhold skal preges av omsorg, lek, læring og danning.

 I rammeplanen står det om sju fagområder som er sentrale i læringsmiljøet i barnehagen. Hvilke fagområder er dette, og hva innebærer de? I slutten av 2017 kommer det ny revidert plan. Hva er nytt? 

De sju fagområdene

Sju fagområder som favner ganske vidt, skal være grunnlaget for læringen i barnehagen. Disse fagområdene skal være synlige i årsplanen og opptrer sjelden isolert.

 1. Kommunikasjon, språk og tekst.
  Fortellinger, verbal og nonverbal kommunikasjon, muntlig språk og tekstkultur.
 2. Kropp, bevegelse og helse
  Kroppslig aktivitet, godt kosthold og motoriske ferdigheter har betydning for utvikling av sosial kompetanse og en sunn kropp.
 3.  Kunst, kultur og kreativitet
  Barna i barnehagen skal få oppleve kunst og kultur, og uttrykke seg estetisk.
 4. Natur, miljø og teknikk
  Barna skal bli glad i naturen og se samspillet mellom menneske og natur.
 5. Etikk, religion og filosofi
  Verdier og holdninger, som respekt for menneskeverd og natur, står sentralt i menneskerettigheter og kommer til uttrykk i mange livssyn. Barnehagen skal reflektere mangfoldet i barnegruppa.
 6. Nærmiljø og samfunn
  Barnehagen skal styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet. Møtet med verden utenfor familien, øker demokratiforståelse og gir kunnskap om ulike samfunn.
 7. Antall, rom og form
  Tall, telling og matematisk kompetanse gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter.


Ny "forenklet" rammeplan i løpet av 2017?

Etter planen skal det i løpet av 2017 komme en ny rammeplan. Rammeplanen er skal bli betydelig kortere og mer konsis. Mindre veiledning og tydeligere krav. Les en artikkel om saken her>>

Om fagområdene:


-  Hvert område dekker et vidt læringsfelt.

-  Fagområdene opptrer sjelden isolert.

-  Fagområdene skal være synlige i barnehagens årsplan

-  Arbeidet med fagområdene må tilpasses alder og barnegruppe.

Vil du vite mer?

Tekstkilder: Lesesenteret, Utdanningsdirektoratet, barnehage.no