Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Barns trivsel – voksnes ansvar

Kilder til denne artikkelen er Utdanningsdirektoratet (Udir) og FUB

Forebygging av mobbing starter i barnehagealderen.

Barn skal trives og lære å knytte vennskap – i barnehagen og utenfor. Som voksne må vi støtte og legge til rette for gode vennskap, et trygt miljø og forebygging av mobbing. Foreldre og ansatte i barnehagen har felles ansvar for barnas trivsel.

Sosial utvikling

Barns utvikling skjer i samspill med andre. Som voksne har vi ansvaret for at det miljøet barna ferdes i er trygt og omsorgsfullt, samtidig som de får lov til å utforske og utfolde seg. For å sørge for det, er det først og fremst viktig å være til stede. Vær nær når barna har venner på besøk, og bli kjent med menneskene som barna dine omgås. Gjør deg tilgjengelig for barnet om det trenger støtte når det er i samspill med andre, og grip inn hvis det skjer noe uakseptabelt. Ta deg god tid ved henting i barnehagen når du har anledning, snakk med de voksne og de andre barna, og observer barnet ditt i lek. Det er viktig at foreldre og ansatte i barnehagen jobber godt sammen for å bygge et trygt og inkluderende miljø for barna.


Forebygging av mobbing

Som foreldre er vi barnas viktigste rollemodeller. Dette gjelder også i hvordan man skal behandle andre mennesker. Går du foran som et godt eksempel i måten du inkluderer og henvender deg til andre, faller det mer naturlig for barnet ditt å opptre slik selv. At alle barn har minst én god venn, motvirker mobbing. Derfor er det viktig å legge til rette for gode vennskap. Prøv å invitere med en ny barnehagekompis hjem, kanskje kan det være starten på et nært og godt vennskap. Er du i en situasjon hvor du observerer mobbing eller plaging, må du være tydelig og si vennlig i fra om at mobbeatferd ikke aksepteres.

Utdannings-direktoratet:


«Gjensidig og varm kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har positiv effekt på hvordan barna fungerer og trives.»

Vil du vite mer?

Kilder: Utdanningsdirektoratet, FUB