Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Bruk barnevernet!

Kilder til denne artikkelen er Barne- og familiedepartementet (BFD) , bufdir.no, Barnevern-vakten, Redd barna

Barnevernet kan bidra med forebyggende tiltak i familien, som avlastning og veiledning, og mer akutte grep som omsorgsovertakelse, i helt spesielle tilfeller.

Barnevernet er operativ også under koronakrisen. Du skal ikke vente med å melde bekymring. Mange barn i Norge vokser opp under forhold som er bekymringsverdige. Vi har alle et ansvar for å fortelle barnevernet om barn vi er bekymret for, slik at de kan hjelpe.

Hva er barnevernet?

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Det skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast. Barneverntjenesten i kommunen har ansvaret for barnevernet i området der du bor.


Melde saker til barnevernet

Barnevernet får henvendelser fra foreldrene selv, annen familie, naboer, venner eller offentlig ansatte, for eksempel i barnehagen eller på helsestasjonen. Etter loven har barneverntjenesten plikt til å gjennomgå en melding snarest, og hvis nødvendig, gjennomføre undersøkelser og tiltak. Er du bekymret for et barn i dine omgivelser, skal du kontakte barneverntjenesten i din kommune eller barnevernvakten.


Hva skjer når en sak blir meldt?

Barnevernet skal undersøke saker de får melding om. Først vil de ta kontakt med den som har meldt saken for å få mer opplysninger, hvis ikke melderen er anonym. Alle privatpersoner som vil melde inn en sak til barnevernet, kan velge å være anonym. Dersom barnevernet vurderer at de vil gå videre med saken, innkalles gjerne foreldrene til samtale på kontoret, eller man sender varsel om hjemmebesøk. Er det små barn, snakker man med foreldre alene. Hvis det gjelder større barn og ungdom, er de som oftest med på samtalen. Barnevernet vil også hente inn informasjon fra andre instanser som kjenner barnet, for eksempel barnehage, skole helsestasjon, PP-tjeneste og lignende. 

Koronatilstand

Koronautbruddet har endret hverdag og familieliv med stengte institusjoner,  fritidstilbud, og hjemmekontor for mange. Bufdir har opprettet en side der du finner gode råd i en annerledes hverdag.

 

Situasjonen ser ut å bli langvarig Bufdir har funnet løsninger for å drifte familievernets tjenester innenfor de til enhver tid gjeldene anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.

Hvordan vet jeg om situasjonen er alvorlig nok til å melde barnevernet?

Det trenger du ikke å være sikker på. Er du bekymret, skal du melde fra uansett. 
 

Hvem skal jeg kontakte?

 

"Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym"

 

 

Vil du vite mer?