Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Den viktige samlingsstunden

I samlingsstunden legges grunnlag for samhold, fantasi, vennskap, kunnskap og kultur.

I norske barnehager er det lang tradisjon for en felles samlingsstund. Da samles barna i gruppa til et opplegg med sang, fortellinger, lek og dialog. Samlingsstunden handler om fellesskap, tilhørighet og å dele opplevelser.

Hva gjør de i samlingsstunden?

Mange barnehager har gjerne en fast ramme for samlingsstundene sine. Ofte innledes og avsluttes samlingsstunden med en felles sang, som virker gjenkjennende og forutsigbart for barna. Da vet de hva som kommer og hva som forventes av dem. Åpningen skal vekke og engasjere barna, og inneholder ofte et slags opprop og anerkjennelse av alle barna som er der. Det synges også andre sanger i en samlingsstund; noen kjente og noen nye, noen voksenstyrte og noen barneforslag. Ofte er bevegelsessanger en del av repertoaret, for å variere stunden og engasjere hele barnet. Temaet for samlingsstunden er gjerne knyttet til temaet for avdelingen i denne perioden. Det kan være temaer som årstider og natur, kropp og helse, kunst og kultur eller antall og form. Temaene kan behandles i en samtale, en felles lek, en fortelling eller en dramatisering.


Hvorfor har barnehagen samlingsstund?

I Rammeplan for barnehager står følgende: «For at et godt fellesskap skal vokse frem, bør hver dag inneholde momenter av samling omkring noe felles. Barnehagens faste samlinger bidrar til å utvikle gruppefølelsen ved at alle i gruppen er tilstede samtidig – barn og voksne – og holder på med noe sammen.» Samlingsstunden styrker følelsen av tilhørighet hos barna. I en god samlingsstund blir alle sett og får respons. Barna får øve på sosiale ferdigheter ved å vente på tur, ta hensyn til andre, lytte og trene konsentrasjon. Fokus på språkutvikling og begrepstrening står sentralt i fortellingene, reglene og sangene i samlingsstunden. Barnas interesse for og kjennskap til litteratur og barnekultur formidles også gjennom kjente tekster og sanger. Med temaer som vennskap, følelser og empati, kan samlingsstunden være en verdifull arena for å forebygge mobbing og skape en inkluderende kultur i barnegruppa.

Samlingsstunden skal:


  1. Underholde
  2. Styrke gruppe-følelsen
  3. Utvikle språket
  4. Utvikle jeg-følelsen
  5. Trene konsentrasjon
  6. Formidle kunnskap
  7. Være kulturbærer
  8. Vekke interesse og fantasi
  9. Utvikle empati hos barna

Vil du vite mer?

Tekstkilder: Udir,Trond Kristoffersen

Statped