Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Derfor bør du bry deg

Forskning viser at kvaliteten på samspillet mellom barn og foreldre er av avgjørende betydning for barnets oppvekst.

Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig for den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. Både foreldre og barnehagepersonalet bør ta samarbeid hjem-barnehage på alvor.

Til barnets beste

Barnets beste må alltid stå i fokus når foreldre og personalet kommuniserer og samarbeider. Både foreldre og personalet kan være usikre på hva den andre part forventer.


Daglig dialog

Den daglige dialogen er selvsagt, nyttig og viktig. En samtale der man snakker om barnets trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen. Følg også med på informasjon som deles på oppslagstavler og infoskriv. 


Foreldremøter

Her møtes alle foreldrene. Det er ofte styrer eller pedagogisk leder som leder møtene, og det er ofte mye informasjon og orientering fra barnehagens side til foreldregruppen. Mange barnehager har videreutviklet foreldremøtene og bruker også møtene til foredrag og diskusjonsgrupper.


Foreldreråd, FAU og SU

Hvordan foreldreråd og samarbeidsutvalg oppnevnes og praktiseres, er forskjellig fra barnehage til barnehage. Foreldrerådet består av alle foreldrene og det velges vanligvis to eller flere representanter fra hver avdeling som danner Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU behandler spesielt prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, vedtektssaker etc. Samarbeidsutvalg (SU) har som oppgave å være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.


Visste du at:

- FUB har utarbeidet et ressurshefte om samarbeidet hjem-barnehage på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Les det her>>>  
- I lov om barnehager § 4 «Foreldreråd og samarbeidsutvalg» er oppnevnelse og praktisering av samarbeidsutvalg hjemlet. Samarbeidsutvalg skal sikre samarbeidet mellom barnas hjem og barnehagen.


Arenaer for dialog:


  1. Daglig dialog
  2. Foreldresamtaler
  3. Foreldremøter / Foreldreråd
  4. Foreldreutvalg (FAU)
  5. Samarbeidsutvalg (SU)

Vil du vite mer?

Kilder: fub, Kunnskapsdepartementet, Oslo kommune

Kilder: fub, Kunnskapsdepartementet, Oslo kommune