Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Farvel til barnehagen

Det er både trist og spennende å si farvel til barnehagen.

Barnehageslutt og skolestart er en stor begivenhet i barnas liv. For mange er det forventning og glede som gjelder, men for de fleste er det også involvert en viss grad av vemod og uro for det ukjente. Barnehagen har vært en stor del av barnas og foreldrenes liv i mange år, og nå starter en ny fase.

Forventninger

For at overgangen mellom barnehage og skole skal gå smidigst mulig for barna, er det viktig at de har positive og realistiske forventninger.

 

De fleste skoler og barnehager har rutiner for skolebesøk på vårparten for førskolebarna hvor de får møte kommende klassekamerater og lærere, og bli kjent med skoleområdet. Det er også vanlig å ha ritualer i barnehagen for å markere avslutningen av barnehagetiden.

 

De voksne rundt barna må snakke positivt og konkret om oppstarten og den kommende skolehverdagen, dette gjelder både personalet i barnehagen og foreldrene.

 

Det er ikke bare barnet som skal i gang med en ny hverdag, det blir en ny verden for foreldrene også. Den største forskjellen ligger kanskje i informasjonsflyten. Foreldre skal oppleve god dialog med skolen, men den daglige kontakten med skole og SFO blir annerledes enn de er vant med i barnehagen.

 

Bli kjent på skolen

Gjennom besøksdager med førskolegruppa får skolestarterne gjøre seg kjent med skolen og menneskene de skal omgås der. Det er viktig å gjøre seg kjent med klasserommet, garderoben, toaletter og fellesområder. For barna er det en trygghet å treffe faddere, lærere, assistenter og SFO-personale. Det er også en god idé å besøke skolegården på ettermiddagen og leke på området. Øv gjerne på skoleveien sammen med barnet også.

Huskeliste:


  1. Gjør dere kjent med barnehagens rutiner for overgang til skole.
  2. Gjør dere kjent med skolegård og skolevei.
  3. Bli kjent med barn og familier som skal i samme klasse.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:

Snart skoleklar! >>

Kilder:
FUB