Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Garderobevettregler

Kilder til denne artikkelen er  FUB og Udir

Sørg alltid for at en av de ansatte i barnehagen har fått beskjed om at barnet ditt er levert og hentet. Husk også å gi beskjed hvis det er noen andre enn de faste som skal hente barnet om ettermiddagen.

Garderoben er barnas første møte med barnehagen hver morgen. Gode rutiner her kan støtte barna i en sårbar overgangssituasjon. Hvordan bør foreldre opptre i garderoben?

 

En overgangsarena

I garderoben foregår som regel avskjeden med foreldrene hver morgen, og her tar de farvel med store og små venner etter at barnehagedagen er over. Slike overganger er krevende for mange barn, og det er ekstra viktig at foreldre er bevisste på hvordan de opptrer ved levering og henting. Fokuset hos de voksne bør være hos barnet. Barnet skal gjenopprette kontakt med deg etter en lang dag, og det krever tilstedeværelse hos begge parter. Utstrakt voksenprat med andre foreldre eller samtaler i mobiltelefon, kan komme i veien for barnets behov for å bli møtt på en god måte. Problemfokuserte og sensitive samtaler med de ansatte bør også unngås i garderoben.

 

Rytmer og rutiner

Mange barnehager har kjernetid som de ønsker at barna vanligvis skal leveres og hentes utenom. Det er viktig å respektere barnehagens dagsrytme, for eksempel ved å unngå å forstyrre mer enn nødvendig under måltider og samlingsstund. Først og fremst for at barnegruppa skal ha ro og felles fokus på det de driver med. Respekter alltid barnehagens åpningstider.

 

En sjekk i kurven

Ved levering eller henting er det lurt å ta en titt på garderobeplassen om barnet har alt det trenger for en aktiv barnehagedag. Trengs det mer skiftetøy, flere bleier, er noe av tøyet blitt fravokst eller bør utstyret skiftes ut med noe som er mer tilpasset årstiden? Alt tøy skal være merket med barnets navn.

Sjekkliste ved levering:
 

 1. Sørg for at personalet vet at barnet ditt er kommet.
 2. Ta deg tid til en ordentlig avskjed.
 3. La mobiltelefonen vente.
 4. Ikke ta bekymrings-samtaler i garderoben.
 5. Sjekk at barnet har alt det trenger i kurven.
 6. Sjekk oppslag i gangen om det er noen beskjeder der til foreldrene.

Sjekkliste ved henting:

 

 1. Gi beskjed hvis andre enn dere skal hente barnet.
 2. Sørg for at personalet vet at barnet ditt er hentet.
 3. Gi barnet tid til å avslutte leken, hvis det er mulig.
 4. Ha fokus på barnet.
 5. Hør med personalet om hvordan dagen har vært.
 6. Se etter vått tøy.

Vil du vite mer?