Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Hva er FUB?

Ta kontakt med FUB hvis du har noe på hjertet om samarbeidet mellom hjem og barnehage.

FUB står for Foreldreutvalget for barnehager. Det er en nasjonal organisasjon som jobber for å styrke foreldrenes engasjement og innflytelse i barnehagen. FUB gir informasjon og veiledning til foreldre, barnehager og myndigheter. De samarbeider tett med foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Mål og hjertesaker

FUBs hovedmål er å jobbe for at samarbeidet mellom hjem og barnehage bidrar til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud. Et godt samarbeid kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og bidra til en god overgang fra barnehage til skole. FUB har samlet seg om tre hjertesaker: Kvalitet i barnehagen, foreldremedvirkning og individuell tilpasning.

 

Hva gjør FUB?

FUB har mange oppgaver. En viktig kjerneoppgave er å være et rådgivende organ for utdanningsmyndighetene i aktuelle saker. FUB deltar på møter, uttaler seg i høringsrunder og har løpende kontakt med politikere og saksbehandlere. FUB arrangerer også konferanser, samlinger, foredrag og workshops rettet mot barnehager og foreldre. Produksjon av informasjonsmateriell som brosjyrer, plakater og ressurser på nett, er viktig for å nå ut med viktig informasjon. Mye av materiellet er også oversatt til flere språk.

 

Lokale foreldreutvalg

Mange kommuner og bydeler har lokale FUB som representerer alle barnehagene i kommunen eller bydelen. Et lokalt foreldreutvalg kan representere et viktig interesse- og meningsfellesskap for foreldrene i barnehagene. Dette kan være en viktig samarbeidspartner for barnehageadministrasjonen i kommunen, og kan ha større gjennomslagskraft enn en enkelt barnehages FAU. Spesielt i prinsipielle og større saker som brukerundersøkelser, barnehageplaner, vedtektssaker o.l., vil et slikt organ ha en viktig funksjon.

Eksempler på saker FUB har uttalt seg om:

 

  1. Kvalitet i barnehagen
  2. Åpningstid
  3. Sikkerhet
  4. Bemanning
  5. Turer
  6. Foreldrebetaling
  7. Legemiddelhåndtering i barnehagen
  8. Mobbing

Vil du vite mer?

FUBs oppdrag:

FUB er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og skal ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng.

Kilder: FUB