Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Hvem spør jeg om barnehagesaker?

Kilde til denne artikkelen er FUB

Hvem kan du henvende deg til når du lurer på noe om barnehagen?

Lurer du på noe om sikkerhet, foreldrebetaling eller pedagogisk innhold i barnehagen? Her finner du en oversikt over hvem du kan snakke med om du trenger hjelp i barnehagesaker.

Pedagogisk leder

Har du spørsmål eller henvendelser som bare gjelder ditt barn, er det ofte best å snakke med den pedagogiske lederen på avdelingen. Er du urolig for barnet, er det lurt å be om en samtale for å lufte det du har på hjertet. Du kan også få råd om du bør gå videre med bekymringene. Barnehagen kan formidle kontakt med helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernstjenesten (BV). Flere kommuner har også team for psykisk helse.


Styrer/daglig leder

Barnehagens daglige leder er ofte den naturlige å henvende seg til om du har spørsmål om forhold som gjelder barnehagen. Helse, miljø og sikkerhet, samt det pedagogiske innholdet i barnehagen, er områder du kan snakke med daglig leder om. Spørsmål om driften av barnehagen, om økonomi eller administrasjon, vil daglig leder også kunne svare på.


Barnehageeier

Av og til er det behov for å ta kontakt med nivået over daglig leder. Da er eier av barnehagen rette instans. I kommunale barnehager har kommunens administrasjon en egen avdeling for barnehage eller sammen med skole.


Noen kommuner har kommunalsjefer som har ansvaret for barnehagene, andre har en egen barnehagesjef eller en barnehagekonsulent. Be om å få snakke med den eller de som har ansvaret for barnehagen. For private barnehager er det gjerne et driftsstyre som driver barnehagen. Spørsmål om godkjenning og tilsyn av barnehagen, rettes til kommunen.

Kanaler for foreldre:

 

  1. FAU: Foreldrerådets arbeidsutvalg.
  2. SU: Samarbeidsutvalget. Består av like mange ansatte og foreldre.
  3. FUB: Foreldreutvalget for barnehager. Nasjonal organisasjon.

Vil du vite mer?

Kilder: FUB