Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Hvorfor foreldremøte?

Kilder til denne artikkelen er Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Ved å engasjere deg kan foreldremøtene bli mer enn rene «informasjonsmøter» om dagsrytme, påkledning og annen praktisk orientering.

Aktive foreldre bidrar til at foreldremøtene i barnehagen blir møter med mening. De gode foreldremøtene er preget av dialog mellom foreldre og barnehagen. Møt opp, still spørsmål og engasjer deg! 


Vær en aktiv møtedeltaker

Vi har alle vært på foreldremøter hvor de ansatte i barnehagen har presentert praktisk og faglig informasjon for en taus foreldregruppe. Informasjonen er gjerne nyttig, men et treffpunkt mellom barnehage og foreldre har potensiale for å være mye mer enn enveis informasjonsformidling. Barnehagen bør legge til rette for aktivitet og dialog, og foreldrene bør gripe sjansen og engasjere seg i diskusjonene.

Foreldremøtene er en god anledning til å bli kjent med de andre foreldrene i gruppa. Slik øker sjansen for at foreldrene kan skape et godt nettverk rundt barna. Foreldre som kjenner hverandre, samarbeider bedre og opplever større grad av medvirkning. Det legger også grunnlag for bedre konfliktløsning dersom det skulle oppstå en vanskelig situasjon i barnegruppa.


Hva kan du ta opp på foreldremøtene?

Ved å lufte eksempler og problemstillinger fra egen hverdag kan du få kjennskap til andre familiers retningslinjer og grenser for barn i samme aldersgruppe. Temaer som kan være aktuelle å ta opp er for eksempel grensesetting, konfliktløsning, bursdagsfeiring, leverings- og hentesituasjonen, måltider og legging. Forebyggende arbeid mot mobbing er viktig gjennom hele barnehagetiden. Fokuser på å bygge et godt og inkluderende klima blant barna og foreldrene. Sosiale arrangementer både i og utenfor barnehagen, i regi av foreldregruppa eller i regi av barnehagen, kan bidra til dette.

Råd til foreldre:

  1. Prioriter å møte opp på foreldremøtene.
  2. Sett deg gjerne sammen med noen du ikke kjenner fra før.
  3. Still spørsmål tidlig i møtet, det inspirerer andre til å delta.
  4. Ikke bruk fellestid på problemstillinger som bare gjelder ditt barn.

Sitat fra en far:

«Skap diskusjoner og engasjement. Ikke vær redd for uenighet. Uenighet kan føre til videreutvikling av både samarbeidet mellom hjem og barnehage, og selve arbeidet i barnehagen.» (Fra FUBs ressurshefte «Hjem-barnehage»)

Vil du vite mer?

Tekstskilder: FUB, FUG

Humor fra underholdningsavdelingen i NRK