Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

IKT i barnehagen

Arbeid med IKT i barnehagen kan også være en samarbeidsoppgave og utgangspunkt for samtale.

Barn liker å utforske og finne ut hvordan ting fungerer. Ved å skape, leke og lære med teknologi, får barna bruke sin nysgjerrighet og kreativitet. Teknologi preger samfunnet vårt, og kan være med på å berike barnehagehverdagen.

Hvorfor IKT i barnehagen?

Vi lever i en teknologisk verden – også barna. Gjennomsnittsalderen for når norske barn begynner å bruke Internett er 18 måneder. Livet i barnehagen speiler livet i samfunnet ellers, og støtter opp om de erfaringer og opplevelsene barn får i hjemmet og andre steder. Digitale verktøy gir rom for mye kreativitet og skaperglede. Barn som er fortrolige med bruk av digitale verktøy, har flere strenger å spille på, og er forberedt for den utstrakte bruken av IKT i læringsarbeidet i grunnskolen.

 

Hva kan man gjøre med IKT i barnehagen?

Mange barnehager bruker teknologi på en spennende og kreativ måte. Barn som får bruke digitale verktøy til å lage egne spill, bøker og digitale fortellinger, skaper og produserer. Ved hjelp av et videokamera kan barna produsere egne filmer, med levende bilder eller animasjon. Barn som får være med å produsere en film, lærer mye om hvordan en film lages. De oppnår større forståelse for at alt som skjer på film ikke nødvendigvis er på ekte.

 

En grunnleggende ferdighet

I skolens læreplaner defineres digitale ferdigheter som en av fem grunnleggende ferdigheter. I Barnehageloven står det at barnehagen skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. I et moderne kunnskapssamfunn er det å beherske digitale verktøy en viktig ferdighet.

Med IKT i barnehagen kan barna for eksempel:

  1. lage digitale fortellinger med lyd og bilde
  2. lage filmer
  3. lage animasjonsfilmer
  4. lage temabok/bildebok
  5. lage spill
  6. finne svar på spørsmål på Internett
  7. kommunisere
  8. vise frem bilder fra hverdagen sin
  9. leke med tall og bokstaver

Fra barnehagens nye rammeplan:

 

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.»

Vil du vite mer?

Kilder: Kilder: Udir, Mediepedagogene, Elisabeth Staksrud