Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Mobbing i barnehagen

Grip inn og si tydelig i fra hvis du observerer barn som plager hverandre. Ingen skal se på at mobbing skjer uten å gjøre noe!

Mobbing finnes også i barnehagen. Det kan være vanskelig å oppdage, så vi må være bevisst på hva mobbing er og hva som kjennetegner mobbing i barnehagen. Som voksne har vi alle et ansvar for å forebygge og gripe inn når noen plager andre.

Finnes mobbing i barnehagen?

Ja, det finnes mobbing i barnehagen. Mobbing i barnehagen har hatt mindre fokus enn mobbing i skolen, men den forskningen som er gjort, avdekker at det skjer også her. Undersøkelser fra norske barnehager indikerer at ett av ti barn opplever å bli jevnlig plaget av andre barn. Barnehagen er også en viktig forebyggingsarena for å hindre at en ukultur med mobbing og plaging får etablere seg i barnegruppene og forplante seg oppover i skolealder.

 

Hva kjennetegner mobbing i barnehagen?

Det kan noen ganger være vanskelig å skille mellom erting, plaging og mobbing. Når plagingen foregår over tid, er rettet mot det samme barnet og det er en systematikk i det, så er det mobbing. Mobbingen kan være fysisk plaging, som slåing, lugging, dytting og ødelegging eller gjemming av andres ting. Andre kjennetegn på mobbing kan være å bli ledd av, holdt utenfor eller kalt dumme ting.

 

Hva kan vi voksne gjøre?

Det viktigste er at voksne griper inn og tør å si fra når vi ser uakseptabel atferd. Når barn blir mye overlatt til seg selv uten at voksne har innblikk i det som skjer, kan den sterkestes rett lett bli rådende. Vi bør derfor være nære, aktive og engasjerte i barnas hverdag, for å fange opp eventuell mobbing. Foreldre må også være gode eksempler på hvordan man behandler hverandre med respekt og opptrer inkluderende. Pass også på å legge til rette for at barnet ditt har gode vennskap med andre barn. Inviter med andre barn hjem eller ut på tur sammen, bli kjent med andre familier i nærområdet og engasjer deg i barnets sosiale liv i barnehagen. Vennskap er det viktigste virkemiddelet mot mobbing. Hvis du mistenker at barnet ditt er utsatt for mobbing i barnehagen, er det viktig at du tar opp bekymringen med de ansatte.

De voksne må:

 

 1. være sammen med barna slik at mobbing oppdages
 2. være nær nok til å se og høre
 3. være aktive, varme og engasjerte
 4. bry seg

Kjennetegn som kan utarte seg til mobbing:

 

 1. slåing
 2. dytting  
 3. lugging
 4. erting
 5. bli ledd av
 6. bli kalt dumme ting
 7. ødelegger og gjemmer ting for hverandre
 8. utestenging

Når plagingen foregår over tid, er rettet mot det samme barnet og det er en systematikk i det, så er det mobbing.

Vil du vite mer?

Kilder:

FUB, Utdanningsdirektoratet