Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Nettbrett i barnehagen

Kilder til denne artikkelen er Udir- Senter for IKT i utdanningen.

Mange små barn er naturlig nysgjerrige på teknologisk utstyr.

Det blir stadig vanligere å bruke nettbrett som et pedagogisk verktøy i barnehagen. Her kan du lese litt om hva nettbrettene brukes til, og hvorfor de kan være et verdifullt tilskudd i barnehagen.

Hvorfor nettbrett i barnehagen?

Nettbrett er et spennende verktøy som gir gode muligheter for lek, kreativitet, samspill og læring. I barnehagen skal ikke nettbrettene brukes som passiviserende «spillmaskiner», men at de inngår i det pedagogiske arbeidet på lik linje med andre aktiviteter. Rammeplanen som legger føringer for innholdet i landets barnehager, vektlegger at barna skal få utløp for sin skaperglede, undring og utforskertrang. God bruk av nettbrett kan legge til rette for dette, på en litt annen måte enn mange av de tradisjonelle barnehageaktivitetene. Undersøkelsen «Barnehagemonitor 2013» finner at den viktigste årsaken til at personalet bruker digitale verktøy i barnehagen, er at barna er interessert i og nysgjerrige på de digitale verktøyene.

 

Vanlig nå.?

I 2013 hadde 29% av barnehager undersøkt i «Barnehagemonitor» tilgang på nettbrett. To år senere (2015) hadde dette økt til 65%. Denne utbredelsen  vokser fortsatt hurtig. En av årsakene til at teknologi har fått større plass i barnehagen, er først og fremst at det gjenspeiler den verden barnet ellers omgis av.

 

Hva brukes nettbrettene til?

I barnehagen brukes nettbrettene blant annet til å lytte på musikk, ta bilder, tegne, ta opp lyd og lage digitale fortellinger. Det finnes også mange gode pedagogiske spill som brukes til læring. Ofte sitter flere barn og voksne og samarbeider om det de gjør med nettbrettet. Da kan det oppstå gode samtaler og det kan være lettere å skape kontakt med hverandre.

Vanlige nettbrett-aktiviteter i barnehagen:

 

  1. Lytte til musikk
  2. Ta bilder
  3. Hente informasjon fra internett
  4. Spille dataspill
  5. Se film
  6. Bruke tegneprogram
  7. Bruke skriveprogram

Vil du vite mer?

Kilde: Myrertoppen bhg