Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Null mobbing i barnehagen!

Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre.  

Målet er null mobbing. Utdanningsdirektoratet har etablert et nettsted der dette adresseres. Foreldre og voksne er svært viktige. Det er vi som må ta ansvar. 

I barnehagen?

Mobbing i barnehagen kan skje på mange måter. Det kan være handlinger fra voksne eller andre barn som gjør at barnet ikke føler at det høyrer til eller er viktig for fellesskapet.

Det kan være at barnet blir holdt utenfor leken og samtalen, eller aldri får leie eller sitte ved sida av noen.

Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av utviklinga til barn, og er ikke nødvendigvis mobbing. Men dersom barnet ditt gang på gang blir plaga eller erta, bør du ta opp dette med barnehagen.

Hva kan du se etter?

Det er ikke alltid barna forteller om det som skjer i barnehagen. Spørsmål du kan stille deg:

  • -Viser barnet glede over å være i barnehagen?
    -Hva forteller barnet hjemme om barnehagen?
    -Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
    -Virker det som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen?
    -Forteller barnet om lek og morosomme opplevelser?

Ta kontakt

Det er viktig at du melder fra til barnehagen dersom du mistenker at ditt eller andre sitt barn blir mobbet eller av andre grunner ikke har det bra i barnehagen.

Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer og fortell om bekymringen din.

Kjennetegn som kan utarte seg til mobbing:

-slåing

-dytting

-lugging

-erting

-bli ledd av

-bli kalt dumme ting

-ødelegger og gjemmer ting for hverandre

-utestenging

Vil du vite mer?

-NULLMOBBING>>​​​​​​​

Tekstkilder: Utdanningsdirektoratet (Udir)