Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Om grensesetting

Kilder til denne artikkelen er: Jesper Juul, Voksne for barn, Bufetat

Ta utgangspunkt i egne grenser når du setter grenser overfor barna dine.

Grensesetting i oppdragelsen er nødvendig for å gi barna trygghet og forutsigbarhet. Som foreldre skal vi veilede barna våre inn i samfunnet, korrigere og stille krav når det trengs. Samtidig skal vi vise ubetinget kjærlighet og omsorg.


Grenser er trygghet

Barn trenger ledende voksne for å føle seg trygge. Barn skal ikke sitte i førersetet, de har ikke forutsetningene som skal til for å foreta gode valg i alt de stilles overfor. Vi som foreldre må ramme inn og rettlede barnas utvikling slik at den skjer i tråd med de verdier og sosiale normer som vi og samfunnet betrakter som viktige. I en slik ramme blir barn tryggere i hverdagen, når de vet hva de skal forholde seg til.


Grenser er i stadig endring

Barnets utvikling skjer kontinuerlig, og dermed må vår veiledning og oppdragelse stadig tilpasses. I perioder vil barna utfordre grensene på en slik måte at vi tvinges til å revurdere og justere hva som gjelder for våre barn og i vår familie. I noen situasjoner er det viktig å holde fast på de grensene man har satt, men ofte kan det være vel så viktig å være lydhør for barnas innvendinger og argumenter, og endre kurs.


Grenser og troverdighet

Som foreldre opplever vi av og til at grensene våre møtes med uforholdsmessige store protester. Noen ganger kan det skyldes at grensene vi setter oppleves urimelige for barnet, mens andre ganger kan årsaken være at vi som foreldre ikke står fullstendig bak grensen vi har satt. Vi blir ikke troverdige som grensesettere, og barnet gjennomskuer oss. Det oppleves utrygt og forvirrende for barnet, og barnet reagerer på det. Det er viktig å tro på det du gjennomfører som forelder, og være ærlig mot deg selv og dine behov. Da kommuniserer du med mer troverdighet, og barnet tar deg lettere på alvor.

Godt samspill:

1.    Vis positive følelser for barnet.

2.    Juster deg til barnets initiativ.

3.    Snakk om følelser.

4.    Gi ros.

5.    Ha felles opplevelser.

6.    Veiled barnet i vanskelige situasjoner.

I noen situasjoner er det viktig å holde fast på de grensene man har satt.

Vil du vite mer?

Relaterte artikler i Foreldrepulsen:


Kilder: Jesper Juul, Voksne for barn, Bufetat