Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Oppstart og tilvenning

Kilder til denne artikkelen er FUB, Kunnskapsdepartementet , Tilknytningspedagogene og Drammen kommune

De fleste arbeidsplasser gir permisjon med lønn i inntil tre dager for tilvenning av barn i barnehager. For noen barn er dette nok, mens det for andre kan ta lengre tid.

Det er klart for første dag i barnehagen. En ny hverdag skal starte for barnet og foreldrene. I denne første fasen handler alt om trygghet. Trygghet for små – og store.


Første møte med barnehagen

Med hjelp av kompetente voksne i barnehagen, blir ferske barnehagebarn ført inn i en spennende verden av nye barn, voksne, aktiviteter og opplevelser. Overgangen kan være stor, både for foreldre og barn, og føles av og til tøff å gå gjennom. Ingen oppskrift for tilvenning vil passe alle barn. Det er viktig at både foreldre og barnehagen er lydhør for den enkeltes behov. Noen erfaringer og gode råd er likevel nyttige å ta med seg på veien.


Trygge voksne = trygge barn

Prat med de voksne i barnehagen og bli kjent med dem. Vis at du har tillit til de voksne, og at barnehagen er et godt sted å være. Når du er trygg, øker trygghetsfølelsen hos barnet. Det kan være fristende å liste seg ut av barnehagen når barnet er opptatt i lek. Det er ingen god idé. Å fortelle barnet at du går og når du kommer tilbake, skaper forutsigbarhet og bygger tillit.


Når starten er vanskelig

Ha en tett dialog med barnehagen. Prøv korte dager med forutsigbar rytme. Ring barnehagen og hør hvordan det går, hvis dere hadde en vond avskjed. Ofte stilnet gråten fort etter at du gikk. Husk at det er mange barn som har behov for en lengre tilvenningsperiode. De aller fleste finner sin plass og trives i barnehagen når de har fått tid til å bli kjent og trygge.

Video: Livet i barnehagen

Vil du vite mer?

 

 

 

Den første dagen

Denne dagen bør være kort, gjerne 2-3 timer. Vær sammen med barnet i barnehagen, og bli kjent.


Den andre dagen

Hold deg litt i bakgrunnen og la personalet komme på banen. Vær passiv, men tilgjengelig ved behov.


Den tredje dagen

Prøv å ta en liten tur ut av barnehagen. Gjør en avtale med barnet og personalet om når du kommer tilbake.

Fire råd for tilvenningen:

1. Vær forberedt på at tilvenningen kan ta lengre tid enn tre dager.


2. Ta barnet med på forberedelsene – kjøp matboks og sekk, og besøk barnehagen.


3. Snakk positivt om barnehagen.


4. Ha rolige morgener og ettermiddager.

Tekstkilder:

FUB, barnehage.no, Tilknytningspedagogene