Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Psykologisk førstehjelp

Mange barn strever med angst og tunge tanker.

Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.


Kilder for denne artikkelen:  Solfrid Raknes, Folkehelseinstituttet, fhi.no, Voksne for barn (VFB.no)

Hvordan hjelpe barna å bli mer robuste?

Foreldre kan hjelpe barna med å håndtere frykt og tunge tanker. Hvordan vi møter barna har stor betydning for hvor trygge de kjenner seg. Mer robuste barn står bedre rustet til å takle følelsesmessig motgang og vanskelige situasjoner. De søker også lettere hjelp hos voksne om de trenger det.

Vi kan ikke skjerme barna våre for alle vonde opplevelser, men vi kan hjelpe dem å komme gjennom dem. Ved å øve sammen med barna på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv, blir de mindre sårbare for bemerkninger fra andre barn. Vi trenger også å snakke med barna om å gjenkjenne egne følelser. Ikke avvis barnets følelser ved å si at det ikke skal være redd eller bry seg om det som har skjedd.

Forklar barnet at motgang kan være med på å gjøre oss sterkere, og at det ikke alltid er rettferdig fordelt hvilke utfordringer vi møter i livet.


Når det blir vanskelig

15-20 % av barn og unge har psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. For de fleste barna er plagene forbigående, men av og til vedvarer det. I alle tilfeller er det viktig å ta barnets redsler på alvor. Forklar barnet hvordan frykt vanligvis oppleves og hvilke reaksjoner angst gir i kroppen. Oppmuntre barnet til å gi seg selv positive beskjeder i vanskelige situasjoner. Slik kan du hjelpe barna til å styre tankene sine. Ikke kritiser barnet for å være redd, men vis at de fleste problemer er mulig å løse. 


Forebygging

Vi kan gjøre noen grunnleggende grep for å gi barna best mulige forutsetninger for å håndtere følelsesmessig vanskelige situasjoner. Det ene er å legge til rette for at barna har gode venner. Vennskap gjør barnet ditt sterkere rustet til å takle motgang. La barna ha med venner hjem, bli kjent med andre familier på skolen og hjelp til med å bygge et nettverk av venner og trygge voksenpersoner rundt barnet.

Råd og tips:


  1. Hjelp barnet å gjenkjenne egne følelser.
  2. Anerkjenn barnets frykt, ikke avvis den.
  3. Lær barnet å snakke positivt til seg selv.
  4. Snakk om positive hendelser fra dagen.

15-20 % av barn og unge har psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.

Vil du vite mer?

Kilder: Solfrid Raknes, Folkehelseinstituttet, VFB

Hvordan er det med din sorte hund?

Denne filmen fra verdens helseorganisasjon er sett 8,7 millioner ganger