Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Sang og musikk i barnehagen

Kilder til denne artikkelen er NDLA, Utdanningsdirektoratet, Musikk fra livets begynnelse.

Musikk i barnehagen er viktig som kulturformidling, språktrening og relasjonsbygging. Og for å skape glede!

Sang og musikk er en viktig del av livet i barnehagen. Gjennom musikken kan barna kommunisere, leke, bygge relasjoner og øve opp språket sitt. Musikk i barnehagen brukes til å skape stemning og fellesskapsfølelse.

Musikk i barnehagen

Musikk er med på å skape en stemning, og kan brukes på mange måter i barnehagen. Musikk kan brukes til å roe ned, ved å spille avslappende musikk i en hvilestund. Rolig musikk får barna til å slappe av i kroppen, lukke øynene og lytte. Musikk kan også brukes til å skape energi og liv hos barna. Livlig musikk gir kroppen sprett og sprell, og barna kan synge av full hals og bevege seg i takt. Musikk skaper også et sosialt fellesskap i barnehagen.

 

Språkutvikling

Musikk er kommunikasjon og språk. Sanger, rim og regler brukes bevisst i barnehagen for å fremme språkutviklingen til barna. I musikken er det rytme, språklyder og struktur – viktige elementer for å utvikle et godt språk. I en barnehage med mange kulturer og nasjonaliteter, kan musikk være et felles språk som alle kan føle seg hjemme i. Å synge sanger kan også bidra til å øke ordforrådet til barna.

 

Kulturopplevelser

Kunst og kultur er et av hovedområdene i barnehagen, i følge Rammeplan for barnehager. Musikk er en viktig del av dette fagområdet. Barnehagen skal legge til rette for at barna får uttrykke seg med musikk og at de får gode musikkopplevelser. Barnehagen skal jobbe for at barna får utvikle sine lytte- og skaperevner knyttet til musikken. Gjennom musikken som formidles og utøves i barnehagen, får barna erfaringer med en felles kulturarv.

Fra rammeplanen:

«Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer"

Musikk er kommunikasjon og språk

Vil du vite mer?

Film: OsloMet