Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Språklek

Høy språkbevissthet legger grunnlaget for en god leseopplæring når barnet blir større.

Språket vårt er nøkkelen til å komme i kontakt med andre. Det er avgjørende for lek, vennskap, samarbeid og læring. Gjennom å leke med språket, bade barnet i ord og være et godt eksempel, kan du stimulere barnets språkbevissthet.

Språkets oppbygning

Talespråket vårt er bygget opp av enkeltlyder, fonemer. Barn som har høy fonembevissthet, har en lettere vei til å lære å lese og skrive. For å rette barnets oppmerksomhet mot lydene i språket, må vi fjerne fokuset fra innholdet i det vi sier. Det gjør vi ved å leke og tulle med språket, lage tøyseord, og si eller synge rim og regler.


Rim og regler

Mange barn liker godt å høre og prøve seg på morsomme rim og regler. Gjennom slike regler øker vi barnets språklige bevissthet. De blir oppmerksomme på lyder, struktur og rytme. Regler som «Akka bakka bonka rakka» og «Ole dole doff» vil barn gjerne lære seg og si om igjen og om igjen.


Lytt etter lyder

For å bli enda mer presise i jakten på lydene, kan dere sammen forsøke å lytte ut hvilken lyd et ord starter med. Kan dere finne ord som starter med samme lyd som barnets navn, for eksempel? Og hvilken lyd slutter ordet med? Finn et ord som starter med den samme lyden det forrige ordet sluttet med, og lag en lydrekke!


Kobling med bokstaver

Når barnet er stort nok til å vise interesse for bokstaver, kan dere gjerne utforske sammenhengen mellom lyder og bokstaver. Til hver lyd i talen hører det en bokstav, eller en kombinasjon av bokstaver. Når dere snakker om bokstavene i denne fasen, er det lurt å benevne dem med lyden i stedet for bokstavnavnet. For eksempel leser dere bokstaven «F» som «fff», ikke «eff». Da er det lettere for barnet å se koblingen mellom lyd og bokstav.

Tips til språkleker:


  1. Bildelotto
  2. «Mitt skip er lastet med»
  3. Klappe stavelser
  4. Lek med rimord
  5. Sanger og regler
  6. Lytt ut lyder
  7. Skrive tøyseord
  8. Klappeleker

Vil du vite mer?

Fra den nye rammeplanen:

«Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening.» 

Kilder: Lesesenteret, KD, Jørgen Frost. Lesesenteret