@

Super integrasjon!

Foreldrepulsen 100% integrert i Min Skole (Barnehage).
Foreldre
pulsen er programmert inn deres løsning. Du kan velge en widget som viser siste ukes artikkel. Brukeren kan enkelt bla i de fem siste artiklene. (se under)

Her kan du plukke enkeltartikler fra arkivet å publisere rundt om på forskjellige sider.

Se eksempler:


Se vår eksempelside
 http://www.minskole.no/foreldrepulsen 

Her har vi kun lagt inn Foreldrepulser. Gå å se på de forskjellige trinnene så ser du at vi har plukket forskjellige artikler ut i fra målgruppe og aktualitet.


Dvergsnes skole i Kristiansand bruker Foreldrepulsen godt. Her kan du se hvordan det er akkurat nå.

Se videoguiden

Film 1: Legge inn artikkel-widget - Foreldrepulsen

Film 2: Legge inn artikler - Foreldrepulsen

Film 3: Legge inn kalender-strøm - Aktuelt i grunnskolen

Film 4: Legge inn inspirasjonsboks