Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Å flytte med barn

Kilde til denne artikkelen er Voksne for barn, Norsk helseinformatikk og advokat oslo.

Å flytte betyr nye muligheter og avsluttede kapitler.

Det kan være både skummelt og spennende å forlate det kjente for et nytt bosted. For små barn går det ofte greit å flytte, men det er lurt å forberede barna og være åpen for sorg og savn. Her får du noen tips til hvordan dere kan håndtere flyttingen.

 

Før flyttingen

Gode forberedelser kan gjøre flytteprosessen enklere for barna. Besøk stedet dere skal flytte til, gjerne flere ganger, og avtal en tur innom den nye boligen. Ta en spasertur i nærområdet, hils på naboer og gjør dere kjent i nabolaget. Avtal også besøk med den nye barnehagen. Om dere er i området i helgene, kan dere leke i barnehagens uteområde. Snakk mye med barna om flyttingen.

 

Forklar nøye om alle tingene deres som skal være med, og snakk om hvor spennende det er å skulle bli kjent med mange nye barn og voksne. Fokuser gjerne på positive ting ved flyttingen, f.eks. at barnet skal få et nytt fint rom, at dere flytter nærmere familie eller at det er en morsom lekeplass i nærheten. Unngå å legge andre store forandringer til tiden rundt flyttingen, f.eks. smokkeslutt, bleieslutt eller endring av leggerutiner. Ta dere tid til en skikkelig avskjed med det gamle stedet, både med venner, barnehage og boligen. Anerkjenn følelsene til barnet i denne prosessen, og aksepter at avskjeden kan vekke både sorg, sinne og frykt.

 

Etter flyttingen

I det nye "huset" er det viktig at rommet til barnet er i orden før dere flytter inn. Dette  skaper trygghet for barnet. Når dere er vel på plass, starter innkjøringen i ny barnehage. Vis forståelse for at det er krevende for barnet, når både hjemmemiljøet og barnehagemiljøet er helt nytt. Ta dere god tid til tilvenning, og samarbeid med barnehagen (både den gamle og den nye) om å gjøre overgangen så smidig som mulig.

Noe av det tøffeste ved flyttingen for mange barn, er å måtte forlate vennene sine. Sørg for å holde kontakten med vennene fra stedet dere flyttet fra, dra på besøk til gamle trakter og inviter de gamle vennene til det nye huset. Prøv likevel å holde på de vante rutinene så godt som mulig. En kjent dagsrytme, med barnehage og familieliv, kan være et trygt holdepunkt i en hverdag med mange forandringer.

 

Skilsmisse og flytting. 

Flytting med felles barn kan innebære store konsekvenser for både barnet og den av foreldrene som har samvær med barnet. Dersom en av foreldrene flytter i en slik avstand at samværet blir vanskelig å gjennomføre fordi det blir stor geografisk avstand, vil samværene ofte reduseres, i tillegg til at det kan blir relativt store reisekostnader.

 

Flyttingen kan også innebære store konsekvenser for barnet ved at barnet vil få vesentlig mindre kontakt med samværsforelderen, i tillegg til at man mister kontakten med venner, skole, aktiviteter og annet nettverk på tidligere hjemsted. Lovgiver så at flytting med barn er en så viktig avgjørelse i barnas liv og for samlet forelderkontakt at det fra 2018 ble det innført nye regler om at bostedsforelder som vil flytte må be om mekling, samt at varslingstiden ble utvidet fra seks uker i dag til 3 måneder.

 

Noen råd:

 

  1. Ta barnet med på besøk til det nye stedet.
  2. Forklar barnet at det skal få med seg tingene sine.
  3. Gi barnet tid til å ta avskjed.
  4. Hjelp barnet å få venner på det nye stedet.

I det nye "huset" er det viktig at rommet til barnet er i orden før dere flytter inn

Vil du vite mer?