Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Alkohol + barn = ikke bra!

Kilder til denne artikkelen er avogtil.no, Blå Kors, settegrenser.no

Mange barn gruer seg til ferie og fritid på grunn av foreldrenes alkoholforbruk.

Vi er imot å drikke foran barna, men gjør det likevel. Det kan fort bli mer alkohol enn det burde. Barna er mest sensitive i førskolealderen.

Å drikke foran barna

Barn trives best med edru voksne. I førskolealderen er barna som mest sensitive overfor sine foreldre. De merker atferdsendringen raskt, oftest raskere enn vi tror. Barna merker at de voksne blir annerledes, gjerne før vi merker endringen selv. Det vi voksne kan oppfatte som «god stemning», kan virke utrygt og uforutsigbart for barna.

Barn er totalt avhengige av at de voksne tar vare på dem og fungerer som de pleier. Barna har som regel heller ikke anledning til å forlate huset hvis de synes det er ubehagelig å være der.

 

Rollemodell

Det er sterk sammenheng mellom foreldrenes alkoholforbruk og hvor mye barna drikker senere i livet. Ungdom vil ofte gå lengre enn sine foreldre når det gjelder rusmidler.

Foreldre og venner er de påvirkningskildene som er nærmest hvert enkelt barn, og deres handlinger og holdninger har også spesielt stor innvirkning på barnet. Barna tar med seg sin forståelse av foreldrenes tanker og handlinger om alkohol og andre rusmidler når de selv skal bestemme seg for hva de mener om å drikke eller ruse seg.

 

Hva synes barna selv?

Det finnes lite forskning om hvordan foreldres alkoholforbruk påvirker barna, fordi det er etisk vanskelig å forske på dette. Likevel er det nyttig å lytte på fagfolk som jobber med denne problematikken, om hvilke erfaringer de har gjort seg. Det er rimelig å anta at barn ikke liker å se sine foreldre ruspåvirket. Barn sier gjerne at foreldrene drikker mindre enn de gjør. De forteller også at grensen for når selskapet går fra å være trivelig til å bli ubehagelig, går tidligere enn det foreldrene tror.

Fakta om barn og alkohol:

 

- Tre av fire voksne mener man bør la være å drikke sammen med barn.

- 90 000 barn i Norge har minst én forelder som misbruker alkohol.

- Hver fjerde nordmann synes andre foreldre har et dårlig forhold til alkohol.

Vi du vite mer?