Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Du er ditt barns viktigste forbilde!

Kilder til denne artikkelen er Unicef, Udir, og NHI.

Barna observerer deg, og gjør som du gjør – ikke som du sier.

I alt vi gjør er vi forbilder for barna våre. Ingen har større påvirkning på barna i oppveksten enn foreldrene. Ved å opptre inkluderende mot andre, leve et sunt og aktivt liv og stimulere barnets utvikling, gir du barnet de beste forutsetninger.

En sunn livsstil

Du kan påvirke barnet til å få et positivt forhold til sunn mat og fysisk aktivitet. Oppvekst i en aktiv familie gir barna et godt grunnlag for å ta med seg sunne aktivitetsvaner gjennom livet. Grunnlaget for gode kostholdsvaner legges også i barndommen. Derfor er det viktig med en bra start!

 

Språkutvikling

Språket vårt er utgangspunkt for kommunikasjon, samarbeid, lek og læring. Derfor er det viktig å stimulere barnas språkutvikling helt fra de er babyer. Det viktigste du kan gjøre, er å være en god språklig rollemodell. Bruk et variert språk når du snakker med barna, involver dem i samtaler, les høyt og lek med språket sammen med dem. Språklek kan for eksempel være å synge eller si rim og regler sammen, lage tøyseord og lytte etter lyder i ordene.  

Å være inkluderende

Som foreldre er vi opptatt av at barna skal oppføre seg fint mot andre. Vi ønsker også gjerne at barna våre skal vokse opp i et miljø hvor man behandler hverandre med respekt, inkluderer hverandre og tar hensyn. Første bud er selvsagt å opptre på denne måten selv. Vær bevisst på hvordan du omtaler naboen eller kollegaen ved middagsbordet, og vær inkluderende overfor andre, spesielt egne og andres barn. Ved å observere hvordan du behandler andre, vil barna få et holdningskompass å navigere etter.

«Barn og unge har en helt spesiell evne til å skille mellom voksne som bare snakker, og voksne som lever slik de snakker.» - Kristin Oudmayer, fagansvarlig i UNICEF Norge

Råd til foreldre:
 

  1. Vær bevisst på hvordan du opptrer i sosiale situasjoner.
  2. Snakk positivt om andre barn og deres foreldre.
  3. Snakk med barna og lytt til dem.
  4. Snakk godt om deg selv.

Vil du vite mer?