Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Ensomme barn

Kilder til denne artikkelen er Røde Kors og Mental Helse, BUFDIR

Å ha en god venn er noe av det viktigste for barns trivsel.

Allerede i barnehagealder opplever noen barn ensomhet. Å bli holdt utenfor det sosiale fellesskapet gjør vondt, og kan gjøre det vanskelig for barnet på sikt. Hva er det viktig å være obs på?

Kan små barn være ensomme?

Det er mange barn som føler seg utenfor i barnehagen. Når den følelsen varer over litt tid, og barnet opplever å bli utestengt fra lek og sosialt fellesskap, kommer ensomheten krypende.


Hvordan vet jeg om barnet mitt er ensomt?

Først og fremst er det viktig å vite at mange barn som føler seg ensomme, prøver å skjule ensomheten. Noe av årsaken kan være at barna skammer seg og er flaue over at de ikke har noen å være med. Noen kan også tenke at de selv er skyld i at de er ensomme.


Barn som kjenner seg ensomme kan virke tilbaketrukne og triste, eller de kan ta ut aggresjon og sinne i hjemmets trygge omgivelser. Kjennes ensomheten sterkest i barnehagen, kan barnet vegre seg for å gå dit.


Hva kan foreldre gjøre?

Å fange opp at barnet ditt er ensomt, krever at dere tilbringer tid sammen i hverdagen og at tillitsforholdet er godt. Det er viktig å ta på alvor hvis du ser eller hører noe som tyder på ensomhet.


Ensomhet kan også være et tegn på mobbing. Du må tørre å ta den vanskelige praten med barnet, være lyttende og åpen selv om det er tunge følelser som formidles. Selv er det viktig å være et godt sosialt forbilde for barnet. Vær inkluderende overfor andre i deres nærhet, spesielt andre barn, og hjelp til med å legge til rette for sosialt samvær hjemme eller i nabolaget.


Snakk med barnet om vennskap, inviter barn hjem og la barnet delta på arrangementer og aktiviteter hvor andre barn i barnehagen ferdes. Ikke vær redd for å ta kontakt med barnehagen eller helsesøster for å ha flere på lag rundt barnet, dersom du er bekymret.

Gode råd:

 

  1. Vær oppmerksomt tilstede.
  2. Snakk med barnet om vennskap og ensomhet.
  3. Vær et godt forbilde og opptre inkluderende.
  4. Legg til rette for vennskap og sosialt samvær for barnet.

Vil du vite mer?