Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Jobb med selvtilliten

Kilder til denne artikkelen er: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet foreldre.no, Barnevakten.no.

Møter du barnet med «så flink du er» til alt det foretar seg vil det skape en usikkerhet hos barnet.

Å legge til rette for at ditt barn utvikler en god selvfølelse og selvtillit er ansett som svært viktig. For at barn og unge skal håndtere utfordringer som møter dem må vi hjelpe dem til å bli trygge og glade barn.    

Selvfølelse og selvtillit

Det ene kommer ikke naturlig etter det andre. Selvfølelse kan man si er måten man kjenner seg selv på, hvem man er og hva man står for og verdien man ser i seg selv slik man er. Selvfølelsen kan handle mye om i hvilken grad man er glad i seg selv. Selvfølelse er knyttet til selvinnsikt, mens selvtillit ikke nødvendigvis er det.


Målsetningen

Målet bør være å jobbe for at barna får det bra med seg selv. Da blir de i stand til å takle utfordringer de møter på en mye bedre måte.

Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde. For mye kritikk og mangel på varme, eller masse ubegrunnet ros, gir derimot et ubalansert selvbilde.

 

To enkle metoder

1. Når familien er sammen
Lag en avtale: spør partneren: hva er det beste du har opplevd i dag? Partneren sender spørsmålet tilbake. Så går spørsmålet til barna. Det vanlige er at de ikke kommer på noe. Men når dette gjentas noen dager, kommer barna på små og store ting som de har blitt glade for.

Formål: Dette handler om å være bevisst på de gode tingene. Når vi starter fra barna er små med denne treningen, lærer de det positive fokuset uten at de vet det.

 

2. Ved leggetid
Si følgende til barnet: ”I dag har jeg lyst å si noe som jeg synes er så bra med deg. Så kan kanskje du si noe etterpå som du synes er bra med meg også”. Det kan være enkle ting som at du kom hjem med et smil, du fikk en god klem, du var utholdende med lekser, du hjalp å dekke bordet.

Formål: Vi styrker barna innvendig. Vi fokuserer på deres positive egenskaper. Og de får trening i å formidle det. Slik kan vi ruste barns evne til å skape gode relasjoner. Og barna kan lære en positiv fortolkning av tilværelsen.

Å gi et barn selvtillit er det fornemste av alle foreldreoppdrag.
 

-Karsten Isachsen

Begrunnet ros og opplevelser av å mestre gir et positivt selvbilde.

Vil du vite mer?

Kilder: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet foreldre.no, Barnevakten.no.